Sifu ve Sihinglerin Görevleri

Wing Tsun ailesinin korunması ve gelişmesi anlamında dil, din, cinsiyet, tercih ayrımı yapmadan tamamına eşit mesafede bütün öğrencilerin Wing Tsun müfredatına göre eğitim alarak gelişmesini sağlamak. • Wing Tsun kapsamındaki gelişme ve yenilikleri yereldeki eğitim programına ve takvime yansıtmak. • Ders ve seminerlerin barış içinde, güvenli ve verimli bir şekilde işlenmesini sağlamak.